บัตรคนจนปี 65 กับ ลงทะเบียนบัตรคนจน 2567 เช็คได้แล้ว

เปิดให้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กับบัตรคนจนล่าสุด ประจำปี 2567 ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล โดยในปัจจุบันนี้ได้มีมติจากที่ประชุมแล้วว่า ให้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ โดยเราจะมาบอกวิธีลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ การเช็คเงื่อนไขบัตรคนจนรอบใหม่นี้ ว่ามีการจ่ายเงินให้จากรัฐบาลได้กี่บาท โดยบัตรคนจนปี 65มีรายละเอียด ดังนี้

บัตรคนจนปี 65 กับรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องรู้ 2567

บัตรคนจนปี 65 กับ เงื่อนไขบัตรคนจน ใครบ้างมีสิทธิ์

สำหรับเงื่อนไขบัตรคนจนในรอบใหม่นี้ คาดว่าจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาแตกต่างจากรอบก่อนๆ โดยในขั้นตอนนี้ยังอยู่ในที่ประชุมคณะ เพื่อรอสรุปในเร็วๆนี้ เกณฑ์พิจารณาหลัก ๆ ของบัตรคนจนปี 65จะอยู่ที่รายได้ของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนหรือสมัคร บัตรคนจน 65นั้นจะต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี อายุ 18 ปีขึ้นไป จะต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือถ้ามีจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท โดยนับยอดจากเงินฝากธนาคารหรือสลากออมทรัพย์ อีกทั้งต้องไม่เป็นเจ้าของบ้าน, ที่ดิน อื่นๆ ที่ไม่มีเกิน 25 ตารางวา หากมีที่ดินทำกิน จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

บัตรคนจนปี 65 กับ เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจน 2567 เมื่อไร

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครบัตรคนจน 65นั้น มีมติออกมาแล้วว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบัตรคนจนปี 65มีการพิจารณาออกมาแล้วว่าผู้ที่สมัครหรือลงทะเบียนบัตรคนจน 2567 จะสามารถใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แกผู้ถือบัตรคนจน 65 โดยจะสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ในการซื้อของจับจ่ายใช้สอยและรองรับการโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแทนบัตรคนจน 65 จากรัฐบาลได้

บัตรคนจนปี 65 กับ เช็คเลย บัตรคนจน 65 เงินเข้าวันไหนและได้กี่บาท

สำหรับรายละเอียดการโอนเงินเข้าจากรัฐบาล ที่จะจ่ายให้กับผู้ถือบัตรคนจนปี 65นั้น จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ที่ 700-800 บาท ช่วยเหลือส่วนลดในเรื่องของแก๊สหุงต้ม 45 บาท เป็นจำนวน 3 เดือน นอกจากนี้บัตรคนจน 65 ยังช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านรถไฟต่างๆ เป็นจำนวน 500 บาท ต่อเดือน สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตปริมณฑลและกรุงเทพเท่านั้น

สรุปได้ว่า บัตรคนจนปี 65 นั้นได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตามกำหนดการแล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนบัตรคนจน 2567 สามารถนำบัตรประชาชนไปสมัครได้ที่จุดรับลงทะเบียนภายในท้องถิ่น จากกำหนดการเดิมที่รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์นั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ต้องการบัตรคนจน 65 ยังไม่มีประกาศความคืบหน้าออกมา โดยหลักๆแล้วปัจจุบันอาจจะต้องไปสมัครด้วยตนเองที่จุดรับลงทะเบียนก่อนเท่านั้น