รีวิว ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ดีไหม สำหรับคนที่กำลังวางแผนการออมเงิน 2024/2567

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ แน่นอนว่าจะเป็นผลตอบแทนที่นักออมเงินต้องการ หรือที่ทุกคนก็อยากได้กับดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 2567 ทุกธนาคาร โดยการเก็บเงินก็จะเป็นเส้นทางการที่จะนำไปสู่การเป็นเศรษฐีได้โดยที่ไม่มีความเสี่ยงเหมือนการลงทุนกับหุ้นหรือกองทุนรวมต่าง ๆ  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคความพึงพอใจ และแน่นอนมีความเสี่ยงต่างกันแล้ว ก็ยังได้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันอีก แต่ในที่นี้จะพาไปดูเงินฝากแต่ละประเภท และเช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกออมเงินกับธนาคาร 

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำมีความเสี่ยงต่ำ ดอกบั้ยสูง

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ คืออะไร

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ จะเป็นผลตอบแทนที่ได้จากเงินฝากประจำคือ เป็นการเปิดบัญชีที่จะต้องนำเงินฝากธนาคาทุกเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน โดยผู้ที่นำฝากจะเป็นต้องมีรายได้ประจำ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรืออาชีพอื่น ๆ เช่นอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า หรือเจ้าของธุรกิจ ซึ่จะมีการควบคุมเงินได้อย่างชัดเจน จะไม่สามารถปรับลด หรือเพิ่มจำนวนเงินฝากได้เอง โดย

จะมีระยะการฝากแบบรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และฝากประจํา 12 เดือน อีกทั้งจะมีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 2567 ครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดตามสัญญา และดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ซึ่งไม่สามารถถอนดอกเบี้ยเงินฝากประจำก่อนกำหนดได้ หากจะถอนจะต้องปิดบัญชีได้อย่างเดียวเท่านั้น 

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ มีข้อดีอย่างไร

ข้อดีของการเปิดบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ยอกจากจะได้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ ยังเป็นการฝึกวินัยในเรื่องการออมเงิน และการฝากเงินก็ยังมีความเสี่ยงน้อย ไม่ต้องคอยยกังวลว่าเงินจะหานหรือไม่ นอกจากนี้การมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารก็ยังสามารถจะใช้เป็นหลักประกันในการสมัครบัตรเครดิต หรือสมัครขอสินเชื่อกับธนาคารที่เปิดบัญชี โดยดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 2567 ทุกธนาคาร อาจจะมีเงื่อนไขหรือให้อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันด้วย หรือเรียกว่าสิทธิประโยชน์ก็อาจจะแตกต่างกันเช่นอาจจะมีประกันชีวิตพ่วงกับเงินฝากมาด้วย ก็จะได้เป็นการฝากเงินกินดอกเบี้ยแล้วยังได้ประโยชน์อื่น เพิ่มเติม

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ จะเลือกฝากเงินกับธนาคารไหนดี

จะเลือกฝากเงินกับธนาคารไหนดี ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์, ดอกเบี้ยเงินฝากออมสิน, ดอกเบี้ยเงินฝากกรุงไทย, ดอกเบี้ยเงินฝากกรุงศรี ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีสิทธิประโยชน์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ หรือเพื่อต้องการจะรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ โดยหากต้องการดอกเบี้ยเงินฝากประจำก็จะต้องวางแผนการฝากเงินให้ได้เท่ากันทุกเดือน ซึ่งสามารถจะเลือกฝากได้ตั้งแต่จำนวนน้อย ๆ ก่อน หรือเป็นหลักร้อย หากมีรายได้เพิ่มก็สามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงเพิ่มเติมอีก 

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำจะสูงกว่าเงินฝากแบบออมทรัพย์ธรรมดา ซึ่งไม่สามารถจะลดหรือเพิ่มจำนวนเงินฝากเองได้ เป็นการฝึกวินัยตนเองในการฝากเงินกินดอกเบี้ย ซึ่งช่วงที่จะรู้สึกคุ้มค่ามากที่สุดก็ตอนที่ฝากเงินครบกำหนดตามสัญญานั่นเอง