ช้อปดีมีคืน กับ มาตรการล่าสุด ที่กระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล 2024/2567

มาทำความรู้จักกับโครงการช้อปดีมีคืน โครงการรัฐบาลที่มีขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน เพราะยังมีผู้ที่สนใจบางคน ยังไม่ทราบเงื่อนไขและรายละเอียดของโครงการช้อปดีมีคืน  หรือยังไม่เข้าใจว่าสินค้าแบบไหนบ้างที่นำมาลดหย่อนภาษีได้ ช้อปดีมีคืนซื้ออะไรได้บ้างและช้อปดีมีคืนเริ่มเมื่อไหร่ เราจะมาบอกถึงรายละเอียดต่าง ๆของช้อปดีมีคืน 2567 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ช้อปดีมีคืน มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะ 

ช้อปดีมีคืน กับ โครงการช้อปดีมีคืน คืออะไร

หากคนที่รู้จักโครงการช้อปดีมีคืน นี้อยู่ ก็จะรู้ว่าโครงการช้อปดีมีคืนนั้นมีมานานแล้ว และกำลังจะได้ใช้กันอีกครั้งในปี 2567 นี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน โดยสามารถนำใบกำกับภาษีมาหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งจะมีเงื่อนไขตามจำนวนเงินที่จ่ายไปนั้น ไม่เกิน 30,000 บาทต่นคน มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

ช้อปดีมีคืน กับ โครงการช้อปดีมีคืนซื้ออะไรได้บ้าง ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

ถึงจะเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็มีข้อจำกัดในการจับจ่ายใช้สอยของโครงการช้อปดีมีคืน โดยการใช้จ่ายเพื่อนำใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีนั้น ช้อปดีมีคืนจะสามารถซื้อสินค้าได้ทุกประเภทกับร้านค้าที่จดทะเบียนภาษี ที่สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขคือ ห้ามซื้อสิ่งของมึนเมา ค่าน้ำมัน การท่องเที่ยว เบี้ยประกัน ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

ช้อปดีมีคืน กับ กับ โครงการช้อปดีมีคืน ลงทะเบียนอย่างไร

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ ช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษี ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนช้อปดีมีคืน แต่หากเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 150,000 ก็จะได้สามารถได้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน pantip  โครงการจากรัฐบาลได้ นั่นหมายความว่า โครงการช้อปดีมีคืน นี้ไม่สามารถใช้ได้ทุกคน สำหรับอัตราภาษีเงินได้นั้น ยกตัวอย่าง ผู้มีรายได้ต่อปี 150,001-300,000  จะมีอัตราภาษีเงินได้ 5% ตามลำดับ โดยลำดับอื่นๆสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ออนไลน์ของช้อปดีมีคืน 2567

สรุปได้ว่า โครงการช้อปดีมีคืน 2024 นั้น เหมาะกับผู้ที่มีรายได้ต่อปีค่อนข้างสูง รวมถึงการมีอัตราการเสียภาษีที่สูงเช่นเดียวกัน ก็สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้ เพราะช้อปดีมีคืน จะทำให้ช่วยประหยัดค่าภาษีลงไปได้ เพราะการใช้จ่ายต่างๆหรือซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการจากร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีนั้น จะทำให้สามารถนำใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีได้ รีวิวข้อแนะนำก่อนนำใบกำกับภาษีออกจากร้านค้านั้น ควรตรวจสอบชื่อที่อยู่ให้ถูกต้อง หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้