บัตรคนจนมกราคม 2567 กับ สิทธิบัตรคนจน เช็คด่วน ได้อะไรบ้าง

เช็คข่าวบัตรคนจนมกราคม 2567 กับตารางเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล สำหรับสวัสดิการบัตรคนจน 2567 แจกเงินบัตรคนจนล่าสุดของเดือนมกราคม ว่าได้อะไรบ้าง ให้ยอดวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่าไร เพื่อให้ผู้ยากไร้นำเงินไปจับจ่ายใช้สอย จุนเจือครอบครัวในชีวิตประจำวันได้ โดยเราจะมาแจ้งรายละเอียดต่างๆ ของตารางจ่ายเงินบัตรคนจนล่าสุดของเดือนมกราคมให้กับผู้ถือบัตรคนจน 2567 ให้ได้ทราบกัน 

บัตรคนจนมกราคม 2567 รอบใหม่มีอะไรอัปเดตใหม่บ้าง

บัตรคนจนมกราคม 2567 กับ บัตรคนจน 1 มกราคม 2567 ได้อะไรบ้าง

เช็คเงินบัตรคนจนล่าสุด ของเดือนมกราคม 2567 ในวันที่ 1 นั้น จะมีการจ่ายเงินให้บัตรคนจนรอบใหม่ 2567 สำหรับซื้อสินค้าภายในร้านค้าประชารัฐ คนละ 300 บาท ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี และ คนละ 200 บาท ให้กับผู้มีรายได้มากกว่า 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ยังได้รับการช่วยเหลือค่าโดยสารรถ บขส. ค่าโดยสารรถไฟ และ ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อเดือน โดยวงเงินบัตรคนจนมกราคม 2567 ที่ได้รับในบัตรคนจนล่าสุดนี้ จะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

บัตรคนจนมกราคม 2567 กับ ตารางวันที่ 18 มกราคม 2567 สิทธิบัตรคนจน ได้อะไรบ้าง

วงเงินบัตรที่จะได้รับในวันที่ 18 มกราคม 2567 เช็คเงินบัตรคนจนล่าสุด จะได้รับการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าภายในครัวเรือน หากผู้ถือบัตรคนจน 2567 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี หากผู้ถือบัตรคนจน 2567 /บัตรสวัสดิการรัฐ ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย จะได้รับสิทธ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือน แต่หากผู้ถือบัตรคนจน 2567 ใช้เกินกว่าวงเงินที่กำหนด โดยบัตรคนจนมกราคม 2567จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าด้วยตนเองทั้งหมด ทั้งนี้ยังได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือค่าน้ำประปาเดือนละ 100 บาทต่อครัวเรือน

บัตรคนจนมกราคม 2567 กับ ตารางวันที่ 22 มกราคม 2567 สิทธิบัตรคนจน ได้อะไรบ้าง

สำหรับวงเงินบัตรที่จะได้รับในวันที่ 22 มกราคม 2567 นั้น จะเป็นบัตรคนจนมกราคม 2567 ในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับเงินเยียวยาเป็นจำนวน 200 บาท รวมกับของเดิม 800 เป็นจำนวน 1000 บาทต่อคน จนถึงเดือนกันยายน 2567 โดยยอดวงเงินบัตรในส่วนนี้  สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ แต่จะเป็นการแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยความพิการเท่านั้น 

สรุปได้ว่า สิทธิบัตรคนจน 2024 มีส่วนในการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องขอสินเชื่อเงินสดทันใจใดๆ เลย เพราะมีประชาชนมากมายที่ยังมีรายได้ไม่พอใช้ในแต่ละวัน สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย แต่ยังไม่มีบัตรคนจน 2567 และต้องการที่จะลงทะเบียนบัตรคนจน หรือโครงการบัตรคนจนมกราคม 2567 ให้เข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ www.mof.co.th เพื่อกรอกข้อมูลและนำไปยื่นที่จุดรับสมัครที่สะดวก โดยสถานที่ที่เปิดรับสมัครนั้นได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธกส ทุกสาขาทั่วประเทศ