ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน กับ ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาคนกลางคืนใครได้บ้าง 2024/2567

เริ่มโอนแล้วเงิน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน 5000 และสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้รีบเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาคนกลางคืนด่วน กับมาตรการเยียวยาลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระในสถานบันเทิง หลังจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ทำให้งานหดหาย โดยจะมีการเยียวยากลุ่มคนกลางคืนจากรัฐบาลเป็นจำนวนเงิน 5000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยเราจะมาบอกวิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ภายในสถานบันเทิงจริง

ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนสำหรับเยียวยากลุ่มคนกลางคืนมีเงื่อนไขและช่องทางไหนบ้าง

ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน กับ ลงทะเบียนเงินเยียวยาถึงวันไหน

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน 5000 นั้น ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ จะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เสียก่อน เพราะไม่จะสามารถเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาคนกลางคืนได้ โดยจะมีการให้ยื่นลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนเพื่อทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่ 28 มกราคา 2567 จึงแนะนำให้ผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานบันเทิงจริงและต้องการรับเงินเยียวยากลุ่มคนกลางคืน ไปสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้แล้วเสร็จเสียก่อน

ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน กับ รอบการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มคนกลางคืน

สำหรับผู้ที่เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาคนกลางคืนและขึ้นว่าได้รับสิทธิ์ และการลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน จะมีรอบการจ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2567 ในรอบแรก และรอบที่ 2 ในวันที่ 14 มกราคม 2567 สำหรับผู้ที่อยู่ในขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์ จะมีรอบการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มคนกลางคืนให้ไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และผู้ที่ยังที่ยังจ่ายเงินสบทบตามผู้ประกันตนมาตรา 40 จะทบทวบสิทธิ์และจ่ายเงินสบทบให้ภายในเดือนมีนาคม 2567

ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน กับ เงื่อนไขการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

สำหรับผู้ที่เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาคนกลางคืนและขึ้นสถานะไม่พบข้อมูลนั้น อาจเป็นเพราะยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตน 40 โดยสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ช่องทางที่มีบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารธกส บิ๊กซี สำนักงานประกันสังคม โดยจะต้องใช้หลักฐานบัตรประชาชนในการสมัคร โดยโครงการเยียวยาคนกลางคืนเช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th รวมถึงยังสามารถเข้าไปสมัครลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนออนไลน์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ด้วยตนเองได้ด้วย โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 และต้องประกอบอาชีพอิสระจริง

สรุปได้ว่า ลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืน 5000 นั้น สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระในสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดได้ เพราะผลของโรคระบาดทำให้สถานบันเทิงหลายแห่งได้ปิดตัวลง จึงเป็นผลให้กลุ่มคนกลางคืนได้รับผลกระทบอย่างหนัก ดังนั้น การลงทะเบียนเยียวยาคนกลางคืนจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเยียวยากลุ่มคนกลางคืน จะต้องตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยก่อน มิฉะนั้น อาจะทำให้การรับเงินเยียวยากลุ่มคนกลางคืนล่าช้า เพราะสำนักงานประกันสังคมจะไม่สามารถโอนเงินเยียวยากลุ่มคนกลางคืนได้