สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565

  • สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565

    สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 เสริมแกร่ง SME

    เงินเดือน: ไม่กำหนด

    ดอกเบี้ย: 6.5% ต่อปี

    อายุ: 20-45 ปี

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 แก้ปัญหาหมูแพง

ปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นในปี 2565 และเป็นที่สนใจมาก ๆ ก็คือปัญหาราคาหมูแพง ซึ่งมีสาเหตุมากจากการที่เกิดโรคระบาดในหมู ทำให้หมูเกิดความขัดแคลนนั่นเอง ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้อาชีพอิสระที่เลี้ยงหมูได้รับผลกระทบ ทำให้ธนาคารมีโครงการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 ขึ้นมาเพื่อแก้ไขวิกฤตินี้ สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 ของธนาคาร ธกส มีอีกชื่อว่าสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส สานฝันสร้างอาชีพ โดยผู้ขอสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระจะได้วงเงินไม่เกินคนละ 1 แสนบาท หากลงทะเบียนสินเชื่อ ธกส 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจะโดนคิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และต้องชำระให้หมดภายในระยะเวลา 12 เดือน แต่ถ้ากู้สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 เพื่อการลงทุน ในปีแรกจนถึงปีที่ 3 ธนาคาร ธกส จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และในปีที่ 4-5 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี (MRR) และชำระคืนภายใน 5 ปี ซึ่งธนาคารจะเว้นการชำระเงินต้นในช่วง 2 ปีแรกให้ท่านอีกด้วย

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 Food Safety มีความน่าสนใจอย่างไร?

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 Food Safety เป็นสินเชื่ออาชีพอิสระสำหรับการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มลูกค้าที่สามารถลงทะเบียนใช้บริการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 Food Safety ได้นั้นคือกลุ่มเกษตรกรหรือองค์กรและบุคคลทั่วไป ดอกเบี้ยของสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน Food Safety คิด MRR ต่อปี ซึ่งปัจจุบันค่า MRR เท่กับ 1 แต่ที่พิเศษไปกว่านั้น หน่วยงานหรือบริษัทใดได้รับการรองในระดับมาตรฐานจะถูกคิดดอกเบี้ย MRR – 1 ต่อปี ในส่วนของระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 12 เดือน แต่ถ้าใครที่กู้สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ดังกล่าวเพื่อการลงทุน จะผ่อนชำระได้ไม่เกิน 15 ปี ขึ้นอยู่กับเกณฑ์พิจารณาจากเจ้าหน้าที่อีกที แต่ก็บอกได้ว่าถ้าใครที่มีอาชีพอิสระแล้วทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแต่ไม่รู้ว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระสำหรับปี 2022 บอกได้เลยว่าสินเชื่อ ธกส ล่าสุดอย่างสินเชื่อ Food Safety เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่อนุมัติง่ายเพียงแค่มีเอกสารครบคุณสมบัติไม่ขาดตก

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 เสริมแกร่ง SME การเกษตร

โครงการธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดมีหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 เสริมแกร่ง SME การเกษตรก็เป็นอีกหนึ่งสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ที่ทางธนาคาร ธกส เปิดให้ลงทะเบียน โดยที่สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 เสริมแกร่ง SME การเกษตร จะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีแรกและปีที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 4 ต่อปี ส่วนในปีที่ 3 ถึงปีที่ 10 ธนาคาร ธกสคิดดอกเบี้ย MRR-1 / MLR / MOR ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก สำหรับบรรดาสินเชื่ออาชีพอิสระในช่วงปี 2022 ที่ให้วงเงินเยอะอย่างเห็นได้ชัดก็น่าจะมีสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 เสริมแกร่ง SME การเกษตร ที่ตรงประเด็น เพราะด้วยวงเงินมากถึง 100 ล้านบาทต่อผู้ประกอบการหนึ่งรายสามารถเอาไปต่อยอดธุรกิจการเกษตรได้อย่างง่ายดาย แต่ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่ออย่าง สินเชื่อเงินด่วน ธกส จำเป็นต้องไปศึกษาเกณฑ์พิจารณาอีกครั้ง เพราะดูเหมือนว่าจะมีรายละเอียดหลายประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจอยู่ อีกทั้งจะได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของธนาคารได้อย่างถูกต้อง


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้