ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ

  • ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ

    ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ สร้างงาน สร้างอาชีพ

    เงินเดือน: ไม่เกิน 30,000 บาท

    ดอกเบี้ย: 0.1% หรือ 0.35 ต่อเดือน

    อายุ: 20 ปีขึ้นไป

ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ สร้างงาน สร้างอาชีพ

สินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระ 2565 ที่เป็นที่น่าจับตามองอย่างมากคือเงินกู้อาชีพอิสระสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งลูกค้าออมสินที่สมัครสินเชื่อดังกล่าวนี้จะได้วงเงินสินเชื่ออาชีพอิสระออมสินไม่เกินคนละ 3 แสนบาท โดยวงเงินธนาคารออมสินอาชีพอิสระจะแยกตามกลุ่มอาชีพของลูกค้าด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างต่าง ๆ แล้วขอกู้จะได้วงเงินไม่เกิน 50000 บาท อาชีพใด ๆ ที่ไม่ใช่ช่างจะได้วงเงิน 50000 บาท อาชีพคนขับรถสาธารณะได้วงเงิน 1 แสนบาท ผู้ประกอบอาชีพอิสระประเภทร้านค้าแฟรนไชส์ได้วงเงิน 1 แสนบาท และเจ้าของกิจการร้านค้าขลาดเล็กจะได้วงเงิน 3 แสนบาท ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปตรวจสอบตัวเลขเหล่านี้ได้อีกครั้งผ่านทางอาชีพอิสระ www.gsb.or.th ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม นอกจากธนาคารออมสินอาชีพอิสระสร้างงาน สร้างอาชีพ ปี 2565 แล้ว ก็ยังมีสินเชื่อหาบเร่แผงลอยและอาชีพอิสระออมสินที่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเช่นกน เหมาะกับผู้ที่ทำอาชีพขายอาหารเครื่องดื่มตามแผงลอยต่าง ๆ 

ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ สร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยให้เจ้าของร้านค้าเติบโตได้ไม่ยาก

เจ้าของร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กสามารถเติบโตได้ไม่ยากในยุคสมัยนี้ เพราะหลายธนาคารมีโครงการอาชีพอิสระกู้เงินได้ในปี 2022 ตัวอย่างเช่นโครงการธนาคารออมสินอาชีพอิสระสร้างงาน สร้างอาชีพ ที่ปล่อยเงินกู้ให้กับคนทำอาชีพอิสระหลายกลุ่ม รวมถึงเจ้าของร้านค้าด้วยเช่นกัน ซึ่งสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระดังกล่าวจะให้วงเงินมากถึง 3 แสนบาท ท่านสามารถนำเงินจากธนาคารออมสินอาชีพอิสระสร้างงาน สร้างอาชีพ ไปขยายกิจการให้เติบโตได้ เช่น ขยายช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์มากขึ้น เพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชื่องทางออนไลน์สำหรับช้อปปิ้งด้วยนอกเหนือจากการพักผ่อน ทั้งนี้ ออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับเฉพาะคนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคารเท่านั้นรวมถึงมีเอกสารที่ใช้ลงทะเบียนสินเชื่ออาชีพอิสระออมสินครบถ้วน อนึ่ง สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าวงเงินธนาคารออมสินอาชีพอิสระสร้างงาน สร้างอาชีพ คือไอเดียที่ท่านจะนำไปสานต่อกิจการของท่าน เพราะหากไอเดียไม่ดี ไม่มีการวางแผน แต่ได้เงินมาก้ไม่สามารถปั้นธุรกิจให้โตได้

ธนาคารออมสินอาชีพอิสระมีให้เลือกเยอะมากกว่าที่คิด

เนื่องจากธนาคารออมสินเป็นธนาคารสำหรับประชาชนทั่วไป ทำให้มีการปล่อยอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะธนาคารออมสินอาชีพอิสระ ซึ่งถ้าเราเข้าไปที่อาชีพอิสระ www.gsb.or.th ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน เราจะเห็นธนาคารออมสินอาชีพอิสระ 2565 หลายประเภทด้วยกัน เช่น สินเชื่ออาชีพอิสระออมสินโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อหาบเร่แผงลอยและอาชีพอิสระออมสิน หรือไม่ก็ธนาคารออมสินอาชีพอิสระเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โดยสินเชื่อแต่ละประเภทของปี 2565 มีเงื่อนไขและรายละเอียดการสมัครแตกต่างกัน แต่ถึงอย่างไรกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มอาชีพอิสระเป็นหลัก มุ่งเน้นให้เงินกู้อาชีพอิสระเพื่อเอาไปต่อยอดในวิชาชีพของตนรวมถึงเพื่อเอาไปชำระหนี้ เพราะอย่าลืมว่าการเป็นหนี้คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของคนทำอาชีพอิสระเช่นกัน เพราะแทนที่จะได้กำไรจากธุรกิจมาต่อยอด กลับต้องเฉือนกำไรที่ได้มาด้วยการผ่อนดอกเบี้ยที่ตนเป็นหนี้ ดังนั้น ธนาคารออมสินอาชีพอิสระจึงเป็นอีกแหล่งเงินทุนที่น่าพิจารณาไม่น้อยเลยในหมู่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้