ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2565

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2565

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2565 คิดดอกเบี้ยเท่าไร

  เงินเดือน: ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน

  ดอกเบี้ย: เริ่มต้น 3.15% ต่อปี

  อายุ: 20 ปีขึ้นไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2565 กับข้อมูลรอบด้านที่ไม่อาจมองข้าม

หากจะเอ่ยถึงสินเชื่อธนาคารที่น่าสนใจก็คงไม่อาจมองข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2565 ไปได้ กระนั้นบางคนอาจจะอยากศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง ดอกเบี้ย วงเงิน หลักเกณฑ์การอนุมัติ หรืออื่น ๆ เพื่อเอาไปพิจารณาตัดสินใจสมัคร วันนี้เราจึงไม่รอช้ามาพร้อมกับข้อมูลรอบด้านที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ รวบรวมให้ศึกษาเต็มที่ผ่านบทความนี้

จุดเด่นของสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2565

ขอเริ่มต้นที่เรื่องของจุดเด่นของธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2565 กันหน่อย ซึ่งธอส สินเชื่อบ้านเป็นโครงการที่ชื่อ D Plus ที่มีวงเงินให้ผู้ที่สนใจอยากซื้อบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้าน ธอส 2565 กำหนดไว้ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป (วงเงินเป็นไปตามหลักประกัน ตามเกณฑ์เงินเดือนที่ทางธนาคารกำหนดเงื่อนไขเท่านั้น)พร้อมดอกเบี้ยต่อปีเริ่มต้น 1.99% ฟรีค่าธรรมเนียมให้ทันทีที่สมัคร ระยะเวลาการผ่อนกำหนดสูงสุด 40 ปี ซึ่งเมื่อรวมระยะเวลาการขอกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2565

ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2565 มีหลักเกณฑ์ที่ต้องรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ เอกสารประกอบการพิจาณา รวถมึงเอกสารหลักประกันที่ต้องเตรียม ถามว่าหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อบ้าน ธอส ได้แก่?

 • คุณสมบัติ : ต้องเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือเป็นลูกค้าสวัสดิการที่ไม่มีเงินฝากเกี่ยวกับการซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการที่ธนาคารจัดสรรไว้
 • เอกสารประกอบการพิจารณา : สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์อยากกู้ผ่านไวต้องเตรียมทั้ง บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส – ใบหย่า หรือใบมรณะบัตร (ถ้ามี), ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) บัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี), สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน, สำเนาบัญชีเงินเดินธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารหลักทรัพย์ค้ำประกัน : สนใจสมัครธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน อย่าลืมเตรียมเอกสารนี้เด็ดขาด ทั้ง สัญญาซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ, หนังสือธรรมสิทธิ์ห้องชุด / โฉนดที่ดิน / นส.3ก / อช.2 ทุกหน้า

อย่าลืมคำนวณธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2565

เผื่อว่าใครที่สนใจอยากวางแผนการผ่อนจ่ายหนี้ของตัวเองให้ผ่านไปอย่างราบรื่นสมบูรณ์แบบ อย่าลืมใช้บริการโปรแกรมคำนวณธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2565 โดยสามารถทำผ่านออนไลน์เว็บไซต์หลักธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เลย ซึ่งจะให้คุณกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งดอกเบี้ย วงเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาการผ่อน ข้อมูลการผ่อนต่อเดือนก็จะปรากฎให้ทันที ทำให้รู้ว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายเท่าไหร่หากเลือกตามที่ระบุไว้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2565 เรียกได้ว่าเป็นอีกสินเชื่อบ้านที่น่าสนใจ การอนุมัตินั้นหากมีเงื่อนไขคุณสมบัติ เอกสารประกอบการพิจารณา เอกสารหลักประกันที่ทั้งหมดถูกต้อง ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ก็จะกำหนดไว้ที่ 7 – 14 วันทำการ หรืออาจจะไวกว่านั้น ซึ่งเราก็หวังว่าปี 2565 (2022) ธนาคาร ธอส สินเชื่อบ้านนี้จะเป็นอีกทางเลือกในใจที่ต้องนึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้