สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

  • สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

    สนใจสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

    เงินเดือน: 15,000 บาท

    ดอกเบี้ย: ไม่เกิน 23% ต่อปี

    อายุ: 20-59 ปี

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ และบัวหลวงพูนทรัพย์

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพที่เหมาะกับอาชีพอิสระหรือคนทำฟรีแลนซ์คือสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระหลวงเพิ่มทรัพย์ และบัวหลวงพูนทรัพย์ โดยสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพบัวหลวงเพิ่มทรัพย์มีลักษณะของการเป็นเงินกู้ ส่วนบัวหลวงพูนทรัพย์มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียนและผู้กู้เงินธนาคารกรุงเทพชนิดนี้จะได้บัตรกดเงินสดมาแทน แต่บัวหลวงเพิ่มทรัพย์จะเป็นเงินก้อนมาครั้งเดียว วงเงินสินเชื่อที่ผู้กู้จะได้รับจากสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของรายได้หรือ 2 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพจะคิดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 8 จนถึงร้อยละ 15 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี สำหรับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสมรส/หย่า เอกสารรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสารทะเบียนการค้า เอกสารภาษี บัญชีธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เอกสารสัญญาการเช่า สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และสำเนาบัตรบีเฟิร์ส (สำหรับบัวหลวงพูนทรัพย์)

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ (เพื่อธุรกิจรายย่อย) กำหนดคุณสมบัติอย่างไรในปี 2022?

สินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระแทบจะเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของกลุ่มอาชีพอิสระ โดยสินเชื่อธนาคารกรุงเทพเองก็มีสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเช่นกัน หรือที่รู้จักในชื่อของสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย นับได้ว่าเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเป็นบริการที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับปี 2022 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณสมบัติของผู้ที่จะกู้เงินอาชีพอิสระต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ขึ้นไปแต่ไม่มากกว่า 65 ปี มีบริษัทที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งกิจการที่ทำอยู่นั้นต้องถูกต้องตามกฎหมาย อนึ่ง รายละเอียดของสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพมีการกล่าวถึงการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเอาไว้ด้วย ผู้กู้ควรเข้าไปศึกษาเงื่อนไขตรงนี้ให้ละเอียดก่อน หลังจากที่ท่านสมัครเป็นที่เรียบร้อยก็รอเช็คผลอนุมัติสินเชื่อธนาคารกรุงเทพได้ผ่านทางแอพธนาคารกรุงเทพหรือรอเจ้าหน้าที่แจ้งมายัง SMS ท้ายที่สุดนี้หากถามว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ คงตอบได้ว่าเฉลี่ยแล้วธนาคารชั้นนำต่างให้การอนุมัติง่ายทั้งนั้น รวมถึงสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระของปี 2565 ด้วยเช่นเดียวกัน

เสริมรากฐานธุรกิจให้แข็งแกร่งด้วยสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

อาชีพอิสระหรือคนทำฟรีแลนซ์หลายคนมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินทุนต่อยอดธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับเจ้าอื่น ๆ ต่อไปได้ เช่นนี้เองธนาคารกรุงเทพจึงมีสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพไว้บริการลูกค้าที่ต้องการวงเงินสินเชื่อสำหรับต่อยอดรากฐานธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพมีวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้าสูงสุดเกินคนละ 2 ล้านบาท ต่ำสุดคือ 20000 บาท ทั้งนี้ สินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระไม่เพียงแต่ช่วยทำให้รากฐานแข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังเสริมสภาพคล่องในวันที่ธุรกิจซบเซาอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจการท่องเที่ยวโดนผลกระทบเต็ม ๆ จากโควิด มีกิจการหลายแห่งปิดตัวลงไปเพราะขาดสภาพคล่อง ฉะนั้น หากธุรกิจของเรามีสายป่านที่ยาวพอก็อาจทำให้อยู่รอดจนถึงวันที่สถานการณ์กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากสงสัยว่าสินเชื่อกรุงเทพกี่วันอนุมัติ ตอบได้ว่าสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพให้การอนุมัติตั้งแต่ 1 – 10 วันทำการ ขึ้นอยู่กับการจัดส่งเอกสารของลูกค้าว่าครบถ้วนหรือไม่


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้